Friends link: windows-7-professional-key windows-7-professional-key-2 cheap-windows-7-professional-key windows-7-professional-product-key windows-7-professional-product-key-sale cheap-windows-7-professional--product-key
Nabízíme | bm art agency

Nabízíme

Chcete oslavit výroí vaší firmy? Budete poádat veírek? Nevíte, jak zorganizovat párty? Rádi byste na vašem plese slyšeli svého oblíbeného zpváka nebo zpvaku?

Všechny tyto i jiné starosti za vás vyeší naše agentura, která si vám dovoluje nabídnout
nkteré ze svých slueb.


Podle pání a poadavk klienta zajistíme po umlecké i produkní stránce jakoukoliv akci:
  • poádáme koncerty rzných ánr (pop music, váná hudba, dechovka, country, folk aj.)
  • zajistíme akci po umlecké i organizaní stránce
  • vámi poádané spoleenské akce zpestíme dle pání
  • poady pro dti
  • vernisáe
  • divadelní pedstavení
  • zajistíme pronájem salonk, vináren a jiných restauraních zaízení, které si vyadují vámi objednané programy
  • z vaší akce poídíme jakýkoliv profesionální záznam ( audio, video, CD ROM )

Pro zahraniní návštvníky Prahy poádáme koncerty váné hudby na exkluzivních
místech historické ásti msta, kostely, kaple a koncertní sín. Program sestavíme
podle poadavku klienta. 
[cnw:counter]
300-208 1Z0-146 70-485